For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Israel Shamir mot väggen

Av Raja Bahari

Raja Bahiri är upväxt utanför Lund och studerar nu journalistik vid Göteborgs Universitet.

Den rysk-israeliske journalisten och författaren Israel Shamir har tagit avstånd från staten Israel och den judiska religionen. Han har konverterat till kristendomen och religionskritiken är en viktig del av hans argumentation för ett enat, demokratiskt Palestina i boken Blommor i Galiléen

. Detta har givit honom många fiender. I Frankrike tvingades Shamirs förläggare att återkalla boken från bokhandeln och i Sverige har bland andra, tidningen Expo stämplat Shamir som antisemit. Många vänner av Palestina vill inte ha med honom att göra. Så vad är det han säger?

Du kallar Israel för en apartheidstat?
– Inte bara en apartheidstat utan en mycket komplicerad sådan, där människor beroende på sin bakgrund, födelseplats, religion och etnicitet har mer eller mindre värde. Vi har ett system i dagens Israel där en liten grupp håller fast vid makten och kallar det för en judisk stat. Men det är inte ens en stat för alla judar utan snarare en stat för ashkenazieliten* och deras barn som verkligen lyckats befästa sin maktposition. Andra grupper, exempelvis judiska immigranter från Marocko, är utan makt. De stöder ändå systemet eftersom de har mer inflytande en andra grupper som är totalt maktlösa.

Kan du ge exempel på denna apartheid?
– Tänk dig två byar bredvid varandra. Människorna i den ena byn kan röra sig fritt i hela landet. Människor i den andra byn kan endast röra sig i sin egen by och grannbyarna. Människor i den ena byn kan arbeta över allt medan de i den andre inte kan arbeta alls. Detta är ett apartheidsystem och borde behandlas på samma sätt som alla tidigare exempel på segregerade samhällen. Det borde avskaffas. Vad som hände i Sydafrika är på så sätt uppmuntrande för oss.

Varför tror du inte på en tvåstatslösning?
– Människor borde enligt mig leva ihop utan segregation. Idén om en tvåstatslösning har använts under lång tid för att separera människor. Man måste arbeta mot ett mål som är både önskvärt och realistiskt. I femtio år har det pratats om en tvåstatslösning. Men hittills har inget hänt. En tvåstatslösning är alltså varken realistisk eller önskvärd

På vilket sätt menar du att en tvåstatslösning inte är önskvärd?
– Vad händer i så fall med de palestinska flyktingarna? De kommer inte att kunna återvända till det som idag är Israel. Vad händer med de judiska grupperna? Problemen kommer att fortsätta om de inte integreras på riktigt med de ursprungliga invånarna.

Du förespråkar alltså en enstatslösning?
– Det behövs ett mål för att normalisera situationen. Målet måste vara att avskaffa judarnas privilegier. Då skulle Israel inte längre vara en judisk stat utan istället en vanlig demokratisk stat. Istället för att tala om israeler och palestinier måste man förstå att Israel består av olika samhällen och grupper, exempelvis ryssar, orientaliska judar, europeiska judar och så vidare. Även det palestinska samhället består av många grupper. Vägen till en enstatslösning och normaliserade relationer mellan dessa samhällen måste gå via lika rösträtt, gemensamt parlament och gemensamma val.

Vissa anser att dina åsikter är antisemitiska. Hur ser du på det?
– Jag anser inte att antisemitism existerar idag. Det är ett påhittat problem som används av det judiska ledarskapet. Genom att bevara bilden av en farlig fiende upprätthåller de sin makt. Människor som talar om antisemitism syftar egentligen på något annat. De anklagar dem som motsätter sig idén om segregation i Israel för antisemitism.

Vad menar du med att antisemitism inte existerar idag?
– Antisemitismen var en kortlivad rasteori från slutet av 1800-talet som hävdade att – precis som zebror är vad dom är – så är judar vad dom är; alltså att dom har rasegenskaper som gör dom till naturliga fiender till den nordiska rasen. Denna syn var tidigare okänd eftersom kyrkan och ’ulema ansåg att problemet mellan judar och hedningar (Gentiles) var ett religiöst problem. Om en jude konverterade till kristendom eller islam var problemet löst.

Rasteorier är inte speciellt aktuella i dag och jag har aldrig mött någon som hävdar att judar skulle utgöra en egen ras som var farlig för de andra.

Tror du på en judisk världskonspiration? Vad skulle en sådan ha för syfte?
– Om frågan är huruvida jag tror på en tusenårig hemlig plan verkställd av dolda judiska ledare så är svaret nej. Inte speciellt många tror på det. Inte heller tror jag på att det existerar ett dolt judiskt världsledarskap som verkställer en enda plan.

Men om det fanns en "judisk plan" skulle det innebära att alla judar var en del av konspirationen? Vi använder uttryck som sicilianska maffian, kommunistisk världsrevolution, amerikansk imperialism och är fullständigt införstådda i att inte varje sicilian, inte varje kommunist eller varje amerikan är en del av något hemligt organ som försöker uppnå ett specifikt mål. På samma sätt skall uttrycket "judisk konspiration" förstås som att det finns några judar som har en viss slags planer.

"Konspiration" är ett fult ord för icke tillkännagivna mål i politiken som uppnås med hjälp av dolda medel. Exempelvis fanns det en amerikansk kalla krigetkonspiration (eller "plan") för att locka in Sovjetunionen i Afghanistan.

På så vis kan man säga att konspirationer är ett vanligt sätt att uppnå vissa politiska mål. Genom att avmystifiera uttrycket "judisk konspiration" på detta vis skulle man istället kunna ställa frågan: "Finns det hemliga planer och strategier utförda av vissa judiska grupper i deras egna intresse"? I detta fall skulle mitt svar självklart bli ja.

Du har judisk bakgrund och förlorade släktingar under nazismen. På vilket sätt har detta påverkat din syn på kristendom och judendom?
– En människa påverkas av sin bakgrund. Men förintelsekulten var aldrig en del av min bakgrund eftersom jag växte upp i Sovjetunionen. Alla ryska familjer förlorade någon under andra världskriget. Så jag kände inte att mitt fall var speciellt.

Nu anklagas du själv för att hysa närmast nazistiska åsikter. Hur ser du på det?
– Dom som anklagar mig har inget emot att hysa samma åsikter som George W Bush, Ariel Sharon eller Abe Foxman, stora krigare mot "antisemitismen". På sätt och vis har dom rätt. Det spelar ingen roll vilka andra som har samma åsikter. Foxman är emot antisemitism men det är fortfarande legitimt att vara emot antisemitism. Hitler var vegetarian men det är fortfarande legitimt att inte äta kött. Varje idé står och faller på sina egna meriter.

Antisemitism presenteras alltså som ett hat mot judar för vad dom är. Det finns människor som motsätter sig judisk politik men inte folk som motsätter dig judar för vad dom är.

Menar du verkligen att exempelvis vandalism av judiska gravplatser eller våldsamheter mot unga svenskar med judisk bakgrund kan förklaras med att de som utför dessa handlingar motsätter sig judisk politik. Finns det inte ett våld och ett hat mot judar som bygger endast på det faktum att dom är judar?
– Det är inte tillåtet för någon att vandalisera kyrkogårdar eller utföra våldsamheter. Jag kallar det för kriminalitet och olagliga handlingar oavsett om offret är jude eller inte. Förövarens resonemang är inte intressant. Ett brott blir inte mindre sorgligt beroende på offrets etnicitet. Det finns ingen anledning att tro att judar är speciella. Om en handling är kriminell så är den kriminell.

Jag är tveksam till att unga svenskar med judisk bakgrund skulle utsättas för mer våldsamheter än några andra grupper. Angående våld och hat mot judar som bygger just på det faktum att de är judar så anser jag inte att ett sådant existerar.

* Ashkenazi är namnet på de Central- och östeuropeiska judar som i huvudsak kom till Palestina efter förintelsen.Publicerad på www.fib.se 2005-03-15

 

Home